Párhuzamos (sosem párhuzamos) életrajzok

A görög szerző, Plutarkhosz műve viseli ezt a címet (Párhuzamos életrajzok), ez a máig ható mű, ez a nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen biográfia-sorozat. De kortársunknak, Nádas Péternek aligha volt szüksége Plutarkhoszra, hogy hasonló címet adjon nagyszerű írásának: Párhuzamos történetek. Mert hát melyikünk ne találkozott volna hasonló jelenséggel? Hogy két életút párhuzamosan fut? S közben persze mégsem. Talán párhuzamosan indul, de sokszor épp ellentétes fordulatokat vesz. Talán nagyon is eltávolodik egyik a másiktól. Ezerféle út, hisz ezerfélének teremtett minket az Isten. Vajon nem kellene-e az osztályteremben többet foglalkoznunk a tantárgyi tudások hátterében álló gondolkodókkal? Magukkal a személyekkel? Az életútjukkal? A gondolat születésével? Az erkölcsi dilemmáikkal? Nem lehetne-e példatárnak tekinteni ezeket az utakat? Olyanoknak, amelyek előzetes viszonyítási pontokat adnak a gyerekeinknek? Amelyek megtanítják őket kérdéseket feltenni? Mielőtt ők is nekiindulnának?

Feltölt vagy lemerít a pihenés? – Szent Benedek útmutatása

A vacare igéből származó vakáció szót – Szent Benedek a Regulában már használja. Mit jelent valójában, és hogyan lesz olyan örömteli ez az idő, amilyen lelkesedéssel kerül fel a táblára az Ó? Miért olyan könnyű elrontani, és mit tanítanak a szerzetes atyák? – Baán Izsák OSB bakonybéli perjellel beszélgettünk.

Együtt az úton – miért jó zarándoktáborba menni?

Idén nyáron közel ezer ifjú zarándok indult tanárai vezetésével útnak szent helyek felé. Miközben róják a kilométereket, belső utat járnak be: életük elágazásait, kanyarjait, hegyeit, völgyeit, hosszú egyeneseit. Úton vannak önmaguk, mások és a Jóisten felé. Bemutatjuk a zarándoktábor mozgalmat.

Több, mint iskola, több, mint szakképzés – látogatás a piarista szakképzőben

Mekkora a realitása annak, hogy egy ember 14 évesen pályát tud választani, hogy ez a pálya egy fizikai munkát igénylő szakma? Ez a 14 éves – inkább gyerek, mint fiatal – az iskolában leginkább a túlélésre játszott, aki mögött általában nincs ambicionáló, támogatást nyújtó család, és aki abban a világban él, ahol a fizikai munkának egyre csökken az értéke.

Scroll Up