Védőoltások, járványügy – tankönyvekben és digitális anyagokban

Bár a sajtó és a „vox populi” sajnálatos módon újra és újra teret ad a mérhetetlenül káros és pusztító oltásellenes megszólalásoknak, megnyugtató és örömteli, hogy a tankönyvek, taneszközök és digitális tananyagok teljesen korrekt, a kérdés súlyának megfelelő és a tudományos álláspontot leképező módon reprezentálják ezt a fontos témát, és külön öröm a felelősségteljes tanárok és szülők, de alighanem a társadalom egésze számára is, hogy friss, fiatalos, modern hangvétellel teszik mindezt, a korrekt tartalom mellett a hatékony kommunikáció eszközeire is ügyelve. Három olyan tananyagot szemlézünk, amelyek egyazon pedagógiai modul különböző platformokon megjelenő változatai: a Radnóti Gimnázium kitűnő tanárainak tankönyvét, az ezt digitálisan feldolgozó okostankönyvi fejezetet és az ehhez bekötött videót.

Nemzeti Köznevelési Portál (2019) tankönyvi felülete, Biológia 11.

Kamuvadász (2017) oktatási sorozat vonatkozó videója, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2017

Molnár – Mándics (2018): Molnár Katalin – Mándics Dezső: Biológia 11. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2018

Molnár Katalin és Mándics Dezső tizenegyedikeseknek szóló biológia tankönyve egy még a Nemzeti Tankönyvkiadónál indult sorozatnak az OFI gondozásában kiteljesedett folytatása. Egy rövid növénytani fejezeten és a sejteket a maguk absztrakt mivoltában bemutató kitekintésen túl alapvetően az emberi test működését tárgyalja lenyűgözően jó ábraanyaggal, természetfotóknak is beillő fényképekkel és kidolgozott, a tudományos igényeknek is eleget tévő, ugyanakkor a diákok számára is könnyen megérthető szakrajzokkal. Az immunizációról önálló leckét találunk a tankönyvben, amely „Az ember létfenntartó működései” című fejezet része. (Másik két fejezet az életműködések szabályozásáról illetve a szaporodásról, szexualitásról szól, hasonlóan magas színvonalon s mégis mai nyelven, mai attitűddel).

„Az immunrendszer és az egészség” című lecke mindjárt a védőoltások bemutatásával indul, megkülönbözteti az aktív és passzív immunizálást, majd külön értekezik nemcsak a fertőzésekről és a járványok folyamatairól, hanem az ilyen esetben megfelelő fertőtlenítésről is, mintha csak évekkel előre sejtették volna a szerzők, hogy ennek a kérdésnek újra és újra aktualitást adhat az emberi történelem.

A fejezet a maga teljességében jelenik meg az nkp.hu okostankönyvi portálján, számos hasznos interaktív és multimédiás anyaggal kiegészülve. Nagyon hasznos a tanulói megértés szempontjából, hogy interaktív feladat kéri a megismertek saját rekonstruálását grafikus módon: úgy kell csoportosítani az immunitás különböző nemeit, hogy helyükre mozgatják a diákok a megfelelő információ-elemeket. A felület teljes mértékben reszponzív, érzékeli a megjelenítésére felhasznált platformot, és úgy rendezi át automatikusan az oldalt, hogy az asztali gépen, tableten és okostelefonon egyaránt optimális módon jelenjen meg.

Külön erénye az okostankönyvi fejezetnek, hogy eleven, dinamikus videó is interpretálja a témát. Könnyen meglehet, hogy azok a tanulók, akik az olvasott szöveggel kevésbé állnak barátságban, a képpel-hanggal megjelenő, humán előadásmóddal hamarabb magukévá teszik a kérdéskört. A „Kamuvadász” sorozat részét képező kisfilm az Eszterházy Károly Egyetem megbízásából készült 2017-ben a Széchenyi 2020 projekt keretében, uniós forrásból. Az „Oltásellenesség” címet viselő videó narrátora közérthetően és meggyőzően beszél, előadását gazdag grafikai anyag teszi plasztikussá. Amit a visszautasított oltásokról és a nyájimmunitás kialakulásának akadályairól ismertet a kisfilm, az tökéletesen érvényes a 2020-as pandémia tükrében is, és megmutatja, hogy a sokat bírált tankönyvi fejlesztések során valójában rengeteg értékes és előremutató anyag is született.