Teremtésvédelmi programok az egri főegyházmegye köznevelési intézményeiben

A főegyházmegyei iskolák nagy figyelemmel teszik a mindennapok részévé Ferenc pápa teremtésvédelmi enciklikáját. Az enciklika induló alapvetése a helyzetfelmérés, és ettől jut el a Szentírás kinyilatkoztatásával és hagyománnyal való összevetésig. A nehézségek fő okát abban látja, hogy az ember túlságosan önmagára koncentrál, és túlzottan kiszolgáltatta magát a technikának. Megoldásként olyan átfogó ökológiát kezdeményez, amely elsőként az emberi és társadalmi gyökereket vizsgálja meg, és ezek megújításával alapozza meg a környezeti figyelem megújítását. Párbeszédet sürget a társadalmi, gazdasági és politikai élet szereplőivel, és megállapítja, hogy semmiféle cselekvése sem lehet hatékony, ha nem a teljes emberi egzisztencia egészének tükrében elemezzük. Ezeket a gondolatokat az egri főegyházmegye iskolái hihetetlen leleményességgel és sokszínűséggel tették napi gyakorlatukká.

Beszámoló a főegyházmegyei projektekről (2018)

A Laudato si enciklika szövege (2015)

Néhány példa a kreatív és egyedi megoldásokból:

Az egri Andrássy György szakgimnázium a Teremtésvédelmi naphoz kapcsolódóan poszterversenyeket hirdet, összekötve  a nyelvtanulással, s ezért angol és német nyelven. A jászfényszarui IV. Béla iskola a Digitális témahéthez kapcsolódik, s ennek kiegészítő fókuszává teszi a környezetvédelmet. Az egri Érseki Szent József Kollégium fotókiállítást szervez a diákok munkáiból, ; az őszi teremtésvédelmi napon a kollégium környezetének, a tavaszi teremtésvédelmi napon, Munkás Szent József ünnepén  a Bazilika környezetét teszik rendbe. A Felsőzsolcai Szent István iskola hulladékgyűjtő, papírgyűjtő napot rendez, a sajóládi Fráter György a kitűzött napon a kellemest a hasznossal összekötve gyümölcssaláta vagy zöldségtál készítésére buzdít, majd ennek elfogyasztására kerül sor.

A miskolci Fráter György gimnázium a belépő 5. évfolyamot osztálykirándulás keretében a Miskolci Vadasparkba viszi, a Szent István Rádió „Hitvalló” című műsorában pedig kilencedik éve szerkesztik a fráteres diákok. A Gönczy Pál iskola megünnepli az Állatok világnapját Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. A diákok ismeretterjesztő filmet néznek a legkedvesebb állatokról. Ezután a házi kedvencekről beszélgetnek, képeket és illusztrációkat készítenek. ilyenkor házi kedvenceket is bevihetnek a szülők vagy a diákok az iskolába.

Az ózdi II. János Pál iskola a tiszta hegyek napja alkalmából akadályversenyt rendez a Kórház-hegyen , az állatok világnapja alkalmából teremtésvédelmi rajzversenyt hirdet. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén településszépítő közösségi naphoz csatlakozik.  A jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola programsorozatában iskolatakarítás és szemétszedés épp úgy szerepel, mint a virágágyások gondozása, facsemeték ültetése, tudós előadók meghívása,  vagy épp fotókiállítás,  fizikai kísérleti bemutató.

A jászberényi Nagyboldogasszony iskola élményalapú, tevékenységalapú módszerekre összpontosít: játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), projektek (savas eső mérése), riport (kérdőíves felmérés), terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések), táborok, iskolakert, iskolazöldítés.