Rubovszky Rita főszerkesztő köszöntője

Gaudeamus – Örülünk….

Újonnan induló keresztény szellemiségű, lelkiségű  pedagógiai portálunk gondolata sok éve érik sokunkban, míg végül a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Pedagógiai Műhelyének  tagjaiként elhatároztuk, hogy önálló, független, civil kezdeményezés keretében útjára bocsájtjuk a Gaudeamust.

Az utóbbi év állandó bizonytalansága, az oktatásra irányuló folytonos, erős fókusz azt a kérdést is felveti, hol vannak nekünk, keresztény pedagógusoknak az erőforrásaink? Melyek a vonatkozási pontjaink? Tudunk-e eleget egymásról? Van-e alkalmunk egymástól tanulni?

Ezeket a kérdéseket fontolgatva választottuk portálunk címéül a Gaudeamust – a ballagási nóta lezár s újrakezd minden érettségizőben egy életszakaszt, ahogy mi, pedagógusok is újabb s újabb osztályokkal, generációkkal találkozunk. Egy érzés nem szűnik meg bennünk az évek során: az öröm, az izgalom, a felelősség, hogy a reánk bízottakban  Isten képmását lássuk, és saját szerepünknek azt tartsuk, hogy elevezessük a tanítványainkat ahhoz, hogy beteljesíthessék saját hivatásukat.

Hisszük ugyanis, hogy minél erősebb az emberben a vágy, hogy dolga van a földön, minél erősebben látja a saját küldetését, annál szabadabb.

Hisszük, hogy a hagyományos keresztény oktatás világnézeti, stratégiai és módszertani pilléreken nyugszik, és tudjuk azt is, hogy mind  az elmúlt századok felekezeti oktatása, mind a mai egyházi iskolák meglepően bátor, formabontó oktatási és nevelési tapasztalattal bírnak.

Így portálunk állandó részei lesznek:

  • Terepen: hogy olvasmányos módon adjunk hírt ezekről a tapasztalatokról.
  • Tájoló: hogy egy-egy esszé, interjú, nemzetközi példa friss energiákat vigyen a sokszor megrekedt, világnézetileg megosztott, sokszor átpolitizált hazai oktatási narratívákba.
  • Párbeszéd: hogy keresztény és nem keresztény elhivatott kollégákkal, oktatáskutatókkal, tudósokkal, szülőkkel a dialógus asztalánál keressük  a  választ szakmai életünk  legfontosabb kérdésére: hogy tanítsunk úgy, s legyünk jelen a tanítványaink életében, hogy fokozatosan őket növelve végső soron feleslegessé tegyük magunkat?

(Az új tartalmak péntekenként fognak megjelenni.)

Fotó: Merényi Zita / Magyar Kurír