Hagyományos és mégis új – Lelkinap a Rád találtam csapatával

Ismerős a helyzet – előadás, gyerekek nehezen tartott csendben, elkalandozó, unott tekintetek. Egy tipikus lelkinap, vajmi kevés reménnyel, hogy átmegy az üzenet. A Rád találtam dicsőítő csoport lelkinapján a diáksereg énekel, tapsol, a kérdésekre élénken jelentkezik. Figyelő tekintetek, nevető arcok., a szentmisére megnyíló lélek. Az apci Boldog Brenner János Katolikus Iskola évzáró lelkinapja.

SZERZŐ: Trauttwein Éva

„A pandémia egymástól elzáró napjai után nem engedhetjük el a gyerekeket a nyárra egy nagy élmény nélkül” – véli Tóth Ferenc igazgató, állandó diakónus. A nagyböjti lelkinapot pótlandó a tanévzáróra hívták el Apcra a Rád találtam csapatát, azt a dicsőítő, tanúságtevő közösséget, akik járják az ország iskoláit, hogy a gyerekek nyelvén, a zene, ének, tanúságtevő történetek, a humor és játékosság eszközével szóljanak a diákoknak Isten feltétlen szeretetéről. 

Az iskolaudvaron megszólal a zene, a gyerekek tapsolnak. Kezdődik a lelkinap. Sziráki Péter, a Rád találtam (RT) vezetője a gyerekeket kérdezve idézi fel emlékeiket korábbi találkozásaikról, negyedik alkalommal van az RT közössége ugyanis Apcon. A jó válaszért cukor jár. Nagy a lelkesedés, folyamatosan lendülnek a levegőbe a kezek, és a válaszokban együtt összerakják, miről hallottak a legutóbb. A gyerekek bemelegedtek, kezdődhet a muzsika. Az első egy ismerős dal, a refrénbe bekpacsolódik mindenki. Majd olyan énekszámok következnek, ahol a kéz és a láb is szerepet kap. Semmi nem kötelező, a gyereksereg pedig egyre hangosabb és bátrabb. Az énekszámok között Sziráki Péter mesél. Saját életéből merít történeteket, egy olyan valóságot hoz be, ami közel áll a gyerekekhez: testnevelőtanár, aki gyerekkora óta focizik, és megmaradt felnőttként is ez a szenvedélye. Két éve felajánlást tett, egy barátja gyógyulásáért lemondott a játékról, később még továbbment, a meccsnézésről is lemondott, még a francia-magyar összecsapásról is, holott ajándékban jegyet kapott rá. Ti mennyi időre tudnátok lemondani a mobiltelefonokról? A kérdés talált, a gyerekek megértették, az bizony fájna.

Egy lazítást követően már a szentmisére készülnek. „Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus…” – miközben halkan szól a zene, Péter arról beszél, Jézus eljön közénk, az Eucharisztiában mi is magunkhoz vehetjük. Mit köszönünk Jézusnak? Miért adunk hálát? A gyerekek jelentkeznek, Péter mindenkihez odalép: „Én az életet, én a családot, a szeretetet, a foglalkozást, hogy megszülettem, a boldogságot, a barátságot, az egészséget, az összetartást, a bizalmat – folyamatos a jelentkezés, mindenki köszön valamit. Felerősödik a zene, átmegy közös éneklésbe. „Életem forrása vagy,… dicsérlek Uram.” így kezdődik a szentmise. Varga József plébániai kormányzóval koncelebrált az igazgató, Tóth Ferenc. Varga József homíliájában folytatta a délelőtt gondolatait a szeretetről, a velünk találkozni akaró Jézusról.

Egy-egy lelkinap történeteinek mindegyike ugyanazt az üzenetet közvetíti: Isten szeret, feltétel nélkül szeret. Erről a szeretetről akarnak elmondani mindent a gyerekeknek. Ez az alapkő, innen lépésről-lépésre építkeznek, és hívják őket közelebb Istenhez. „Ez ugyanolyan, mint amikor a kisgyerek járni kezd. Mi már annak is örülünk, amikor a fiatalok felállnak a helyükről, mert ez már kifejezi a nyitást a részükről. Hogy vannak-e gyümölcsök? – Péter annak az embernek a nyugalmával, azzal a belső bizonyossággal válaszol, hogy ők magvetőként teszik a dolgukat, a hit Isten ajándéka. Mik a gyümölcsök? Hányan énekelnek, hányan mondják az imádságokat, hányan áldoznak a szentmisén? Netán hányan mennek el vasárnap szentmisére?

Ami számít, az nem megszámlálható, a cél az, hogy valamikor megszülessen egy szívbeli döntés. 

A lelkinap alkotórészei az ének, a tanúságtétel, a csoportbeszélgetés, végül a szentmise. Szemmel látható, hogy mindezt nagy nyitottsággal fogadják, mert egészen másként hallanak arról, ami a hittanórán, lelkinapon megszoktak. Ismerik a dalokat, jelentkeznek feladatokra, nem félnek beszélni a mikrofonba, az egész iskola előtt pantomimban előadni. Mindig van lecsendesülő elgondolkodtató rész – foglalja össze Péter, mi az RT lelkinapja. Neki az arcok, szemek elmondják, megérintődött a lélek. 

A Rád találtam idén 12 éves. Zenei világuk az ausztráliai Hillsonghoz hasonlító könnyűzenei stílus, a tipikus CCM (Contemporary Christian Music) egy finomítottabb, a magyar lelkivilághoz adaptált verziója. 

Országszerte mintegy 40 településre jutottak el.  A kezdetek Zalaegerszegre nyúlnak vissza, amikor lelkinap megtartására kérték őket a Mindszenty-iskolában, amikor felismerték, egy nap nem elég, és elkezdtek heti szinten foglalkozni a fiatalokkal. Négy közösség indult el, mára ezek az első közösségi tagok felnőttek, és belenőttek az evangelizáló küldetésbe. Ők is a jelenlegi Rád találtam közössége: zenészek, énekesek, tanúságtevők, csoportvezetők vagy akár pakoló emberek.

„Számunkra fontos, hogy amit teszünk, közösségként tesszük” – mondja Péter.

Országjárásuk akkor indult el, amikor 2015-ben a Család-, Ifjúsági és Népesedéspolitikai Intézet által kiírt, fiataloknak szóló közösségépítő programsorozat pályázatán támogatást nyertek. Pályázati forrásból építették fel azt a kapcsolatrendszert, ami ismertté tette őket, és az őket ismerő intézmények ma már saját forrásból hívják a csapatot, biztosítva ennek költséghátterét.  A kapcsolat az intézményekkel nem korlátozódik az egy napra. A középiskolásoknak tartott alkalmakkor a kiscsoportok mindig visszajelző körrel zárulnak, és az RT kérdőívben is tájékozódik arról, hogyan élték meg a foglalkozásokat, várják a változtatási javaslatokat is. Jelenleg 2000 kérdőív várja, hogy feldolgozzák. E mellett az iskolát is megkérdezik a hatásról, néhány héttel az RT után telefonon beszélnek az igazgatóval, hitoktatóval, plébánossal, mik a reakciók. „Egy RT egy vagy két napos történet, de nagy lökést tud adni. Arra buzdítunk, kezdjenek el heti szinten foglalkozni a fiatalokkal délutáni, önkéntes keretben, ahol játszanak, beszélgetnek, imádkoznak, mint egy közösség. Mi is így nőttünk fel.” Jézus rájuk talált, hogy általuk másokra is rá találjon.