Gyaloglás Jézussal – megerősödni testben és lélekben

Élesebbek a színek, simogat a szél, zsong a madárdaltól a levegő – éli át az ember, ha benne tud lenni a pillanatban, ha belső lelki valósága és teste összhangban van. A Gyaloglás Jézussal címmel Hofher József SJ és Molnár Renáta nordicwalking-tréner által kínált lelkigyakorlat a test és lélek egymásra hangolódását segíti. Ismerjük meg a gyaloglás lelkiségét!

SZERZŐ: Trauttwein Éva

Belső egyensúlyban, a test és lélek harmóniájában az ember békét, nyugalmat él át, ennek élménye megtisztulást, végül újjászületést hoz létre az emberben, mert megtapasztalja Isten jelenlétét – fogalmazza meg Hofher József SJ azt a végcélt, amit a Gyaloglás Jézussal adni tud. Programja a testgyakorlás az északi gyaloglásra, a nordic walkingra épül. Molnár Renáta így mutatja be: Ez az élvezetes és egyben gyógyító mozgásforma élettani szempontból kiváló hatást fejt ki a szervezetre, kortól, fizikai állapottól függetlenül, ha az ember megfelelő módon végzi.

A ritmikus, egyenletes mozgás különleges testi-lelki harmonizáló folyamatokat indít el az emberben, endorfin, vagyis „örömhormon” termelésre serkenti a szervezetet, ezáltal aktivizálja az immunfolyamatokat, és fokozza a stresszhormonszintet csökkentő sejtek működését. Az egyenletes ritmus mélyebb nyugalmi, békés állapothoz segít hozzá.

Eszköze a nordic walking bot, melynek segítségével a gyaloglás az egész testet át tudja mozgatni, a bot használata lendületet ad a testnek, általa az ember aktív karmunkát végez. A bot nélküli gyalogláskor az izmok 60%-a végez aktív munkát, míg a bot révén további 30% aktivizálódik. Így a mozgás sokkal intenzívebb, jobban dolgozik a perifériás keringés, ami segítséget jelenthet a szív rehabilitációjában, és a karmunka hozzájárul a pulzus finom emeléséhez. Másrészről a kar meghosszabbításaként funkcionáló bot segít az alsó végtagok tehermentesítésében, jobban kíméli az ízületeket, mert megoszlik a teher, a súly egy része áttevődik a felsőtestre, a karokra. Emelkedőn különösen érezhető pozitív hatása, az embernek az az érzése, hogy „szinte felrepül” a hegyre. 

Lendül a láb és a kar, levegőt beszív, benn tart, majd kifúj – ritmikust mozgást végzünk. A gyaloglás és a lélegzés ritmusában elindítjuk a belső imát. A Jézus ima – ez az ősrégi, szerzetesi eredetű recitativ imádság – csodálatosan összekapcsolható a mozgással. A Jézus-ima – „Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!” – gyökerei az Ószövetségbe nyúlnak, legrövidebb analóg formulái pedig már az evangéliumban is megtalálhatók. A 6. században írt Doszitheosz élete című műben már a ma leginkább elterjedtté vált formája tűnik fel: „Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam!”

Ahogy Sínai Szent Gergely fogalmaz, ez a „a legbiztosabb ima, mely felemészti a szenvedélyeket, mint a tűz a száraz töviseket. A léleknek örömet és gyönyört hoz, és nem enged balra vagy jobbra letérni, hanem egyedül az egyenes utat ismeri.”

Ez a bensőséges ima, a szív szüntelen imája Ferenc pápa szerint különös segítség a léleknek, amikor erői kimerülőben vannak, amikor szürkeség, unalom, csüggedtség keríti hatalmába a lelket. „Ez a rövid ima, mely megszólítja Jézust, aki ki tudja tárni a kapukat, meg tudja oldani a problémákat, és segít, hogy előretekintsek, megnyitja előttem a remény távlatát” – fogalmazott Ferenc pápa egyik katekézisében.

Hofher József a gyaloglásban a Jézus-ima a test és lélek imájává válik. A Gyaloglás Jézussal egyszerre szól a testnek és léleknek, s mint ilyen alkalmas, hogy bevezessen a szemlélődő életmódba. A szív szüntelen imádsága bennünk és a ritmikus gyaloglás mint napi mozgás képes megtartani az embert az úton. A lelkigyakorlat első lépése az imádkozást a mozgással, a lelket a testtel összekapcsolva vezet be a szemlélődő Jézus-imába, a test- és mozgáskultúrába és a nordic walking alapjainak elsajátításába. A bottal való gyaloglás technikáját a lelkigyakorlaton lépésről lépésre sajátítják el a résztvevők. A második lépés a bevezetésben megtanultakra épül; test és lélek imáját – a Szív imáját – mélyíti el, segítve, hogy a gyaloglás Jézussal a mindennapok részévé, életmóddá válhasson.

A Gyaloglás Jézussal helyszíne Püspökszentlászló, az Életrendezés Háza. A helyszín már önmagában megadja az eltávolodás lehetőségét. A lélek előkészül, elindul egy úton, melyen „alkalmassá teszi magát arra, hogy eltávolodjon a rossztól, a rendetlenségtől, keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint rendezze és a lélek üdvösségét elnyerje” – írja Loyolai Szent Ignác a lelkigyakorlatról. 

A test és lélek imája révén az ember megismeri a szemlélődő nyugalmat. A csend elvezet Isten jelenlétének megtapasztalására. Az öt érzék – a látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés – mozgósítódik, tudatosul a lélek Istenhez fordulása. Az ember rátalál belső ritmusára, megnyílik Isten felé. Átéljük a jelen pillanatot, megajándékozottságunk élményét.  

Gyaloglás Jézussal – https://eletrendezeshaza.hu/ 

Irodalom: 

Embertárs: 2015/4 
Hofher József: Gyaloglás Jézussal – test és lélek imája
Molnár Renáta: Lelkiség és mozgás – mozgáslelkiség
Magyar Kurír: Kilenc szó, mely segít, ha elveszítesz minden reményt