Gyermekbántalmazás – gyermekvédelem. Hol tartunk a katolikus egyházban?

Konstruktív, megoldást kereső, szembenézésre kész és szemléletváltást hirdető párbeszéd folyt azon műhelynapon, melyet a szeptemberi, Vatikán által Varsóban szervezett gyermekvédelmi konferenciához kapcsolódva szerveztek a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) által elindított Emberi méltóság stratégia munkatársai.

SZERZŐ: TRAUTTWEIN ÉVA
FOTÓ: MSZKI

Közös küldetésünk Isten gyermekeinek védelme címmel szervezett  szeptemberben a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága a közép-kelet-európai térség 20 országa katolikus egyházainak képviselői számára konferenciát Varsóban. Magyarországot Marton Zsolt családreferens püspök vezetésével tíz fős delegáció képviselte. Ehhez a tanácskozáshoz kapcsolódva hirdetettek az Emberi méltóság stratégia munkatársai Gyermekvédelem és nyilvánosság címmel a varsói küldöttség több tagjának részvételével műhelynapot szerzetesrendi elöljáróknak, kommunikációs és gyermekvédelmi munkatársaknak, melynek záró beszélgetésére a sajtó képviselőit is meghívták. 

Három résztvevő adott rövid értékelő beszámolót a varsói konferenciáról. Marton Zsolt azt emelte ki, Varsóban valódi érzékenységet, az áldozatokra való figyelmet, nyílt és őszinte párbeszédet tapasztalt. A főpásztor szerint a gyermekvédelemben a megelőzés, a püspök felelőssége és az érzékenyítés, az áldozatra való figyelem kell hogy kiemelt hangsúlyt kapjon. A püspök szerint nekünk magunknak kell hogy fontos legyen a szembenézés, különben nem leszünk hitelesek. 

Dobszay Benedek OFM, az Emberi méltóság stratégia szerzetesi kísérője szerint a tanácskozás fontos mérföldköve volt a Vatikán által indított gyermekvédelmi folyamatnak, Varsóban „történtek valódi falleomlások”, ugyanakkor számára kérdésként merült fel, valóban azok vettek-e részt a konferencián, akiknek ott kellett lenni. „Voltak-e a Szentszék részéről döntéshozók, akiknek ráhatása lehet a hosszan elnyúló egyházi ügymenetre, mely sokszor nagyon megnehezíti az áldozatok helyzetét? – tette fel a kérdést. A ferences szerzetes azt hangsúlyozta, nem csak egyedi esetek megoldására, hanem kultúraváltásra van szükség. Tisztázást igényelnek fogalmaink, de magát a célt is meg kell fogalmaznunk, mert nem feltétlenül „több botrány” segíti elő a szembenézést, különbséget kell tenni a „kibeszél és megbeszél” között. „Ha jól csináljunk, evangéliumi is lehet a példánk”. 

Rudan Mária gyermekvédelmi tanácsadó értékesnek látja, hogy a résztvevő országok között ezen a területen is valódi, visegrádi típusú együttműködést tapasztalt, mely folytatódni fog lengyel koordinációval. A szakértő kiemelte, Varsóban olyan hozzáállást tapasztalt, mely megengedi a dilemmákat. Mennyire szerencsés a transzparencia az ügymenet során, mit kommunikálunk „szebbre”, hol vannak tisztázatlan fogalmaink, elmaradásunk – olyan kérdések, amik szembenézést igényelnek. 

A konferencián szintén részt vevő Vadász Kinga kánonjogász kérdése fontos beszélgetést indított el. Hogyan induljon el egy eljárás, ha az áldozat vagy hozzátartozója nem használja az egyház által minden egyházmegyében létrehozott internetes bejelentő felületet? Vadász Kinga szerint gondolva a jövő áldozataira, nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. Vannak ugyanis eszközeink, be vannak építve a rendszerbe ellenőrző funkciók, az egyházi eljárás a zérótolerancia elve alapján működik, ezeket kell hatékonyan használni tudni, hogy az áldozatoknak legyen bizalma az egyházban – fogalmazták meg a résztvevők. 

A műhelynap előadásokkal és helyzetgyakorlattal arra készítette fel a résztvevőket, hogy megerősödjenek az ehhez szükséges szemléletváltásban. „Elindult egy folyamat, de tanulófázisban vagyunk. Elkötelezettek vagyunk, hogy az igazságot szeretetben és irgalommal tárjuk fel” – vallja Marton Zsolt. A műhelynapon remény és elköteleződés fogalmazódott meg, hogy a szerzetesi kör közösen, egymást segítve, hitelesen tud cselekedni a bántalmazással való szembenézésben és a megelőzésben is.

További anyagok a témában:

www.szerzetesek.hu : „Töredelmes szívvel…” Tomas Halik: „Töredelmes szívvel…” – a bántalmazó papok botránya. Csak mélyreható reform mentheti meg az intézményes egyházat

Magyar Kurír: Interjú Marton Zsolttal: https://www.magyarkurir.hu/hirek/embersegesen-irgalommal-de-el-kell-szamolni-marton-zsolt-varsoi-gyermekvedelmi-konferenciarol