Korai iskolaelhagyásra keres egy állami program megoldást Romániában

Románia szerte kirívóan magas a korai iskolaelhagyók száma, aránya 2020-ban további növekedést mutat. 1400 közoktatási intézmény támogatását biztosítja az Országos Helyreállítási Terv. Erről számol be a Maszol.ro portál.

SZERZŐ: TRAUTTWEIN ÉVA
CÍMLAPKÉP: hargitanepe.ro

„Ha azoknak a számát nézzük, akik elvégzik az iskolát, sajnos az utolsó helyek egyikén állunk Európában” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, az európai beruházások és projektek minisztériumának államtitkára. Ezen kíván segíteni az Országos Helyreállítási Terv, melynek célja, hogy a pályázatban biztosított forrással az oktatási intézmények olyan programokat – tanácsadás, pályaorientáció és lelki megerősítés – valósítsanak meg, amelyek az iskolában tartják a gyerekeket. 

 A korai iskolaelhagyás okai között legfontosabb a szociálisan hátrányos állapot, a hátrányos anyagi helyzet, a szétesőben lévő vagy nélkülöző családi körülmények. Ezek iskolai kudarccal társulva azt eredményezhetik, hogy nyolcadik osztály végén már nem folytatják a tanulmányaikat a diákok – írják le az összetett helyzetet. Erre keres komplex megoldást az oktatáspolitikai Romániában.

A pályázat első körében több mint 1400 intézmény igényelte az egyenkénti 200 ezer eurós  támogatást, melyben a projektek életbeléptetési időtartama három év. A program az állami általános iskoláknak vagy általános iskolai ciklussal is rendelkező középiskoláknak szól, és az intézményre bízza, milyen tevékenységeket céloz meg.

Pályázni lehet iskola utáni programok szervezésére, egyéni vagy csoportos korrepetálásra, iskolai szakkörök működtetésére, szabadtéri tevékenységekre, művészetterápiára, oktatási anyagok fejlesztésére. Támogatják továbbá a tanárok továbbképzéseit, szorgalmazzák a szülők bevonását tanulási folyamatokba. Segítik kirándulások, táborok, fesztiválok, kulturális és sporttevékenységek szervezését. A pályázat biztosítja informatikai eszközök, sportfelszerelések, tanszerek vásárlását, olvasóterem, iskolaudvar felszerelését. 

Kiemelt támogatást kap az iskolai étkeztetés biztosítása, mely Romániában nem megoldott, de nagyon szükséges ahhoz, hogy az intézményben maradjanak a diákok. 

Összefoglalóan támogatnak minden olyan tevékenységet, mely az oktatás területén a diákokat az iskolalátogatásra ösztönzi és a tanuláshoz való viszonyát javítja. 

Hol keresik az okokat? Romániában egy tanintézményben 1200-1500 gyermekre jelölnek ki egy pszichopedagógusi, iskolatanácsadói állást.  Ferencz-Salamon Alpár, az RMPSZ szakmai alelnöke szerint egy jó igazgató és egy lelkes tanári közösség „csodákra is képes lehet”, hogy az embereken múlik a siker, amennyiben megvan az anyagi feltétel.