Párbeszéd

Kategória
22Cikk

Példaképek (Tanévnyitó beszéd)

Szeretem a nyarakat. A vakáció időszakának lelassuló tempóját. Azt, hogy mindenre több idő jut. Lehet jókat beszélgetni hosszúra nyúlt családi reggelik során, az olvasni kezdett könyv nem vár napokon keresztül arra, hogy újra kézbe vegyék. Rendelkezésre áll elegendő idő rácsodálkozni a világra, vagy egész egyszerűen elgondolkodni alapvető dolgainkról. Nyáron például jobban, mélyebben dolgozik bennem egy-egy igehirdetés, prédikáció. Így történt, hogy pár héttel ezelőtt a templomban a pap a példaképekről beszélt. Megemlítette, hogy egy nyári táborban, fiataloknak tartott ebben a témában előadást. Gondolatai megérintettek engem is, szavai napokon keresztül újra és újra eszembe jutottak. Amikor a mai évnyitóra készültem, megint beugrott ez a prédikáció, felidéztem a hallottakat és végül úgy döntöttem, idehozom Nektek is, hiszen véleményem szerint érdemes egy kicsit nagyító alá tennünk, mit is jelent ma, a 2020-as években az a szó, hogy példakép.

Menza (novella, tanévnyitó beszéd)

Az iskolai közösség életteli személyességén sokat lendít, ha a közösség vezetője a merev, megcsontosodott formákon túllépve eleven, humorral, szeretettel teli gondolatokkal szólítja meg a diákokat. A budapesti Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának tanévnyitó beszédét adjuk közre az alábbiakban.

Egy iskolafenntartó lehetőségei – körkép a Váci Egyházmegye oktató-nevelő hálózatáról

30 oktatási intézmény – óvoda, általános – és középiskola, valamint szakképző iskola – működik a Váci Egyházmegye területén az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) fenntartásában, lefedve az egyházmegye egész területét, úgy a hátrányos helyzetű térségeket, mint a dinamikusan fejlődő agglomerációt. Közösségteremtés és a közösség megtartása köszönhető az intézményhálózatnak. Hogyan látja Selmeczi Zoltán, a Váci Egyházmegye EKIF főigazgatója a főhatóság szerepét és feladatát a fenntartásban – erről beszélgettünk az EKIF váci központjában.

Egy katekéta hitvallása

Keszeli Sándort felkérték, hogy tagja legyen az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának.

A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanára, Keszeli Sándor felkérést kapott arra, hogy tagja legyen az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának égisze alatt működő Katekézis Nemzetközi Bizottságnak. Vatikáni megbízatásáról, a testület által ellátott feladatokról és katekétai hitvallásáról kérdeztük őt.

Lelki plusszal a ballagó tarisznyában – a 8. kerületi Szent Benedek Gimnáziumban jártunk

„Abban a korban kerülnek hozzánk a gyerekek, amikor lázadnak. A szüleik ellen, a tanárok ellen és a Jóisten ellen is. Úgy gondolom, ez rendjén van, hiszen azzal mélyül az ember hite, ha feltesz kérdéseket. Nekünk az a feladatunk, hogy válaszokat adjunk, akkor a gyermek nem kallódik el” – mondja Halmi Gábor, a Józsefvárosban működő Szent Benedek Gimnázium és Technikum igazgatója, a 72 Tanítvány Mozgalom pedagógiai műhelye magcsoportjának tagja. Hogyan jött létre, milyen utat járt be a bencés rend iskolája – erről kérdeztük az igazgatót.

Önismeret és megoldásfókusz a tanári életpályán

Magó Kinga testnevelőt „segítő szindrómájának” felfedezése indította el az önismeret útján. Az Educast podcast 4. epizódjában arról beszélgettünk, hogy a pedagóguspálya lehet-e a személyes és szakmai kiteljesedés útja. A korfát szemlélve mindenképp kívánatos lenne, hogy ne önsorsrontásként tekintsenek múltjukra az évtizedek óta pályán lévő hivatásos nevelők.

A nevelés nem varázspálca, bele kell állni, ma, holnap és a 100. napon is

Összetett, sokszínű iskolarendszerré nőtte ki magát a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásában működő hálózat. 2009 óta a pannonhalmi gimnázium mellett általános és szakképző iskolákat, technikumot, szakgimnáziumot és gimnáziumot működtetetnek az ország 9 településén. Hogyan tudja elősegíteni fejlődésüket a fenntartó – erről kérdeztük Hardi Tituszt OSB, aki főigazgatóként is fontosnak tartja, hogy tanárként is jelen legyen az iskolákban.

Minél jobban fejlődik a világ, a szakadék is egyre mélyebb lesz

Milyen kultúraváltásra van szükség a közoktatásban? Mit jelent a tehetség, ki a tehetséges diák? Mit tud kezdeni az egységes közoktatás az egymástól nagyon különböző gyerekkel? – ezekre a kérdésekre válaszolt Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus a Transindex.ro interjújában. Összefoglalónkat olvashatják.

Büszke vagyok a pedagógusainkra

Pedagógushiány, alacsony bérek, a szakma presztízsvesztése – milyen mozgástere van ebben az országosan nehéz helyzetben az egyházi fenntartónak? Hogyan éli meg jelenlétét az oktatás-nevelésben az Esztergom-Budapest Főegyházmegye, milyen elképzelésekkel néz a jövőbe? – erről kérdeztük Gyetván Gábort EKIF főigazgatót.