Hogyan segíthetnénk tanárként a tanári hivatások megszületését?

Mire hív bennünket, pedagógusokat a mai magyar társadalom helyzete? Itt és most mit cselekedjünk? Hogyan éljük meg a tanári hivatást? Ami a mai magyar társadalmi körülmények között egyre világosabban megfogalmazódik és kifejeződik, az az, hogy milyen mélyen összefügg a pedagógusi, tanári hivatás a keresztény hitből fakadó szeretetszolgálattal. Hogy milyen mély kapcsolat van a gyermekek tanítása, nevelése és a hitből fakadó diakónia között. Hogy a pedagógus hivatás milyen mélyen a hitünknek a megélése, kifejeződése, a keresztény elköteleződésünk megvalósulása. Két ok miatt is nagyon világosan kifejeződik ez manapság. Egyrészt a célja miatt, másrészt a módja miatt. (Az írás alapjául szolgáló homília a váci Piarista Gimnázium tantestületének Kalazanci Szent Józsefet ünneplő szentmiséjén hangzott el.)